ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"

Основно училище в град Балчик

ОУ „Св. св .Кирил и Методий” гр. Балчик има удоволствието да Ви представи условията за обучение на вашите деца. През последните години училището се утвърди като водещо в града, общината и региона със своята организация и условия за обучение.

В училището се обучават над 300 ученици от Община Балчик: кв. „Възраждане”, пл. „Рибарски”, кв. „Балик”, кв. „Левски”, района на пожарната, бившето авиоградче и селата. Обучението се осъществява по типовия учебен план на Министерство на образованието, младежта и науката, по който се обучават учениците във всички масови училища в страната. 

В помощ на учебно-възпитателния процес работят следобед занимални за ученици, които нямат възможност да провеждат самостоятелна подготовка. За по-добра връзка между училището, учениците и родителите, преподавателите, класните ръководители и училищното ръководство предлагат по график, съобразен с възможностите на децата и родителите, консултации по учебни предмети и организационни и възпитателни проблеми ежеседмично.

Училището утвърди авторитет в града на учебно заведение със 100% обхват на учениците за обучение, броят на безпричинните отсъствия и свободните часове е сведен до минимум.

Вътрешният ред и дисциплина са респектиращи, атмосферата в учебните часове е творческа и спокойна.

Районът на училището и сградата са добре охранявани от служители на общинското охранително звено. Сред учениците и педагогическия колектив са установени отношения на колегиалност, етническа толерантност, уважение към проблемите на децата и родителите, взискателност. Постигната е висока успеваемост в учебния процес и високи резултати на конкурсни изпити в средните учебни заведения.

Прием в 1 клас
Прием през учебната 2024/2025г. - ОУ Св. Св. Кирил и Методий - Балчик
Седмична програма
Седмична програма - ОУ Св. Св. Кирил и Методий - Балчик
Актуални новини